Mặt bằng văn phòng Handico Tower

Tháp văn phòng Handico Tower được thiết kế gồm 33 tầng nổi, khối đế cao 6 tầng, 2 tầng hầm mở rộng đỗ xe được xây dựng trên diện tích 5.376m2. Tổng diện tích sàn xây dựng của Tòa nhà gần 40.000m2, diện tích sàn điển hình là 1.260m2/ sàn.

Chi tiết mặt bằng văn phòng Handico Tower:

mặt cắt ngang tòa nhà Handico tower

Mặt cắt ngang tòa nhà Handico tower

Tầng KT1 - Handico Tower

Tầng KT1 – Handico Tower

Tầng KT2 - Handico Tower

Tầng KT2 – Handico Tower

Tầng KT3 - Handico Tower

Tầng KT3 – Handico Tower

Tầng KT4 - Handico Tower

Tầng KT4 – Handico Tower

Tầng KT5 - Handico Tower

Tầng KT5 – Handico Tower

Mặt bằng tầng hầm 1- Handico Tower

Mặt bằng tầng hầm 1- Handico Tower

Mặt bằng tầng hầm 2- Handico Tower

Mặt bằng tầng hầm 2- Handico Tower

Mặt bằng tầng 1- Handico Tower

Mặt bằng tầng 1- Handico Tower

Mặt bằng tầng 2- Handico Tower

Mặt bằng tầng 2- Handico Tower

Mặt bằng tầng 3- Handico Tower

Mặt bằng tầng 3- Handico Tower

Mặt bằng tầng 4- Handico Tower

Mặt bằng tầng 4- Handico Tower

Mặt bằng tầng 5- Handico Tower

Mặt bằng tầng 5- Handico Tower

Mặt bằng tầng 6- Handico Tower

Mặt bằng tầng 6- Handico Tower

Mặt bằng tầng 7- Handico Tower

Mặt bằng tầng 7- Handico Tower

Mặt bằng tầng 8- Handico Tower

Mặt bằng tầng 8- Handico Tower

Mặt bằng tầng 9- Handico Tower

Mặt bằng tầng 9- Handico Tower

Mặt bằng tầng 10- Handico Tower

Mặt bằng tầng 10- Handico Tower

Mặt bằng tầng 11- Handico Tower

Mặt bằng tầng 11- Handico Tower

Mặt bằng tầng 12- 14 Handico Tower

Mặt bằng tầng 12- 14 Handico Tower

Mặt bằng tầng 15- 17 Handico Tower

Mặt bằng tầng 15- 17 Handico Tower

Mặt bằng tầng 18 Handico Tower

Mặt bằng tầng 18 Handico Tower

Mặt bằng tầng 19 Handico Tower

Mặt bằng tầng 19 Handico Tower

Mặt bằng tầng 20 Handico Tower

Mặt bằng tầng 20 Handico Tower

Mặt bằng tầng 21 Handico Tower

Mặt bằng tầng 21 Handico Tower

Mặt bằng tầng 22 Handico Tower

Mặt bằng tầng 22 Handico Tower

Mặt bằng tầng 23 Handico Tower

Mặt bằng tầng 23 Handico Tower

Mặt bằng tầng 25- 28 Handico Tower

Mặt bằng tầng 25- 28 Handico Tower

Mặt bằng tầng 29 Handico Tower

Mặt bằng tầng 29 Handico Tower

Mặt bằng tầng 30 Handico Tower

Mặt bằng tầng 30 Handico Tower

Mặt bằng tầng 31 Handico Tower

Mặt bằng tầng 31 Handico Tower

Mặt bằng tầng 32 Handico Tower

Mặt bằng tầng 32 Handico Tower

Mặt bằng tầng 33 Handico Tower

Mặt bằng tầng 33 Handico Tower – Văn phòng hạng A Quận Cầu Giấy